3 februari 2016 - Versie 2.1

Algemene Voorwaarden InfoNu

De dienst "InfoNu" wordt via internet bij wijze van een online dienst aangeboden door Interate AB. Aan het gebruik van InfoNu zijn onderstaande voorwaarden verbonden. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen InfoNu en Infoteur. Door je aan te melden en gebruik te maken van de Dienst, ga je hiermee akkoord. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere voorwaarden uitgesloten.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1. Communicatie


Artikel 2. Totstandkoming Overeenkomst


Artikel 3. Omschrijving en Wijziging van de Dienst


Artikel 4. Gebruiksvoorwaarden van de Dienst


Artikel 5. Onderhoud


Artikel 6. Support en Forum


Artikel 7. Vergoeding


Artikel 8. Rechten van intellectuele eigendom


Artikel 9. Aansprakelijkheid en Vrijwaring


Artikel 10. Overmacht


Artikel 11. Duur en beëindiging


Artikel 12. Wijzigingen Algemene Voorwaarden


Artikel 13. Slotbepalingen


Contactgegevens

Interate AB o.v.v. InfoNu
Lindmätaregatan 51
21838 Malmö
Zweden