Contact InfoNu Disclaimer, Cookie- en Privacyverklaring Notice & Takedown Copyright
Je bezoekt InfoNu (infonu.nl en infoteur.nl), een website van Interate AB. InfoNu is een online bibliotheek met informatie die 24 uur per dag beschikbaar is. Net als in een bibliotheek, vind je op InfoNu een groot en gevarieerd aanbod van informatie, geschreven door veel verschillende infoteurs. Vele onderwerpen, variatie qua niveau, schrijfstijl en zowel korte als uitgebreide informatie.
Disclaimer Cookieverklaring Cookie-instellingen Privacyverklaring

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. InfoNu en haar infoteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Ondanks dat InfoNu alle inhoud controleert, garanderen InfoNu en haar infoteurs niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder moment door InfoNu of infoteur worden gewijzigd.

InfoNu heeft niet altijd controle over door derden gepubliceerde content. Indien er sprake lijkt te zijn van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht of wanneer er inbreuk is gemaakt op jouw auteursrecht of er sprake is van een inbreuk op portretrecht of eer en goede naam, vragen we je vriendelijk onze Notice & Takedown procedure te volgen. InfoNu is in zo'n geval niet aansprakelijk voor de door derden op deze website gepubliceerde content.

Internetsites van derden

Indien op InfoNu links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor InfoNu en haar infoteurs op geen enkele wijze verantwoordelijk is. InfoNu en haar infoteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat InfoNu of infoteur de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Auteursrecht

De op InfoNu gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze werken is enkel toegestaan met daaraan voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende. Neem daarvoor contact op met de betreffende infoteur of met InfoNu. Dit geldt voor verveelvoudiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking, openbaarmaking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde verveelvoudiging of openbaarmaking van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina's is niet toegestaan, behoudens beperkingen door de wet gesteld.

Cookieverklaring

Bij het gebruik van InfoNu kunnen door InfoNu en derden cookies (of andere gegevens via soortgelijke technieken) worden geplaatst. Wij maken gebruik van cookies om het gebruiksgemak te vergroten, relevante informatie en (persoonlijke) advertenties te vertonen en de website te analyseren en optimaliseren. Een cookie is een klein bestandje dat met het bezoeken van InfoNu wordt meegestuurd en door de webbrowser op de harde schijf wordt opgeslagen. Cookies laten toe dat voorkeuren bij herhaald bezoek worden herkend. Cookies zijn gekoppeld aan de webbrowser en computer waarmee InfoNu wordt bezocht. Marketingcookies worden alleen geplaatst nadat akkoord is gegaan door te klikken op 'Ja, ik accepteer cookies en marketingcookies') in de cookiemelding.

De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, door InfoNu en/of derden wordt verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
Functionele en geanonimiseerde analytische cookies kunnen zonder toestemming worden geplaatst. Cookies voor commerciŽle doeleinden zonder tracking worden alleen na toestemming (door akkoord te gaan en/of InfoNu verder te bezoeken na het informeren over het gebruik van cookies) geplaatst. CommerciŽle cookies met tracking (marketingcookies) worden alleen geplaatst nadat hiermee akkoord is gegaan en kunnen indien gewenst worden geweigerd.

Welke cookies plaatst InfoNu?

Hieronder vind je een overzicht van alle cookies die InfoNu (first party cookies) of partners (third party cookies) plaatsen.

First party cookies
CookienaamDoel
Functioneel
Sessiecookies (waaronder PHPSESSID)Sessiecookies waarmee voorkeuren en informatie over het bezoek worden bewaard.
Cookies beginnende met 'cookie_'Cookies voor aangemelde en ingelogde gebruikers om voorkeuren te bewaren en inloggen te vereenvoudigen.
Cookies: cookieverklaring en cknCookies om informatie en voorkeuren over het weergeven van de cookiemelding bij te houden.
Analytisch
Cookies: _ga, _gat en _gidCookies die Google Analytics (privacyverklaring) gebruikt voor het bijhouden van geanonimiseerde bezoekersstatistieken.

Third party cookies
Aanbieders/urlDoel
Commercieel
Google AdSense, JustPremium, Ligatus en Next Day Media, TradeTracker, Tiqets.com, Bol.com, Awin, Performance Horizon en Skydreams.

Klik op de naam om de privacyverklaring van de betreffende advertentiepartner te openen.
Verschillende soorten cookies en technieken met betrekking tot advertenties om je onder andere te herkennen als bezoeker, gebruik van de website op te slaan, voorkeuren te voorspellen, advertenties te vertonen gericht op jouw voorkeuren en/of om gebruik te kunnen maken van frequency caps. Ook kunnen marketingcookies worden geplaatst om je opnieuw te kunnen bereiken via advertenties op websites van derden.
Diverse advertentienetwerken en -leveranciers ingevoegd door Google AdSense, Ligatus en andere advertentiepartners. Voorbeelden: Criteo, Adroll, Taboola, Teads en anderen.

Klik op de naam voor een actueel overzicht van door onze advertentiepartners ingevoegde advertentienetwerken en -leveranciers en daarbij behorende privacyverklaringen.
Verschillende soorten cookies om advertenties te vertonen en bezoekers te herkennen. Zie toelichting en verwijzingen privacyverklaringen 'Third party cookies/Commercieel'.
Functioneel, commercieel en analytisch
Diensten door derden ingevoegd door advertentiepartners. Voorbeelden: Facebook, Twitter, YouTube, AddThis en anderen.Cookies om voorkeuren en informatie over het bezoek en gebruik te bewaren voor commerciŽle en analytische doeleinden. Zie toelichting en verwijzingen privacyverklaringen 'Third party cookies/Commercieel'.

InfoNu (www.infonu.nl/www.infoteur.nl) zelf plaatst alleen cookies (first party cookies) voor functionele en analytische doeleinden. Partners (advertentiebedrijven, website-analyse en sociale media) van InfoNu ingevoegd door InfoNu kunnen cookies of andere technieken (third party cookies) voor functionele, analytische en commerciŽle doeleinden inzetten. Het gebruik van cookies kan desgewenst worden toegestaan of geblokkeerd via de instellingen van de browser. Het is ook mogelijk om via de instellingen van de webbrowser specifiek third party cookies te blokkeren. De wijze waarop verschilt per webbrowser, raadpleeg indien nodig de helpsectie van de webbrowser. Daarnaast kan je bepaalde cookies die voor commerciŽle doeleinden worden gebruikt weigeren via Youronlinechoices.com en Google met betrekking tot Google AdSense-advertenties en Google Analytics.

Het weigeren en/of verwijderen van cookies kunnen de mogelijkheden van InfoNu beperken. Daarnaast heeft het weigeren en/of verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de webbrowser op de computer waarmee InfoNu wordt bezocht. Uitschakelen van cookies zorgt er niet voor dat er geen advertenties meer worden getoond.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de behoorlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens door InfoNu of de door haar ingeschakelde verwerker(s). Persoonsgegevens zijn alle tot een individu herleidbare gegevens. InfoNu is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking en houdt zich aan de hierin opgenomen bepalingen.

De doelen van het door InfoNu verzamelen en verwerken van persoonsgegevens zijn:

Meer in het bijzonder worden de volgende (persoons)gegevens door InfoNu verwerkt:

Plaatsen reactie artikel:
Naam, e-mailadres, reactie, datum/tijdstip en IP-adres

Bevestiging/aanmelding nieuwsbrief:
E-mailadres, datum/tijdstip aanmelding en IP-adres

Bezoekersstatistieken:
Betreffende webpagina, referrer (afkomst-url), datum/tijdstip, type apparaat (smartphone, tablet, computer) en IP-adres

Advertentiestatistieken:
Betreffende webpagina, betreffende advertentie, aangeklikt (ja/nee) en IP-adres

Foutmeldingen:
Betreffende pagina, referrer (afkomst-url), datum/tijdstip, user agent en IP-adres

Contact met InfoNu (contactformulier, e-mail, notice & takedown, artikel melden):
Naam, e-mail, bericht, datum/tijdstip en IP-adres

Naast het bezoeken van InfoNu en lezen van informatie is het mogelijk om je bij InfoNu aan te melden en zelf bijdragen toe te voegen. De volgende (persoons)gegevens worden na aanmelding door InfoNu verwerkt:

Aanmelden:
Voor- en achternaam, wachtwoord (versleuteld), e-mailadres, datum/tijdstip aanmelding en IP-adres

Inloggen:
Laatste loginsessie (datum/tijdstip login en IP-adres) en onjuiste inlogpogingen

Voorkeuren en instellingen:
Verschillende voorkeuren en instellingen worden opgeslagen om het beheerpaneel te personaliseren en ongelezen berichten en meldingen weer te geven. Verzonden en ontvangen berichten via het berichtensysteem kunnen in de persoonlijke in- en outbox worden verwijderd. Een kopie van een verzonden bericht blijft bij de ontvanger bestaan zolang de ontvanger dit bericht niet verwijderd.

Verificatie gebruikersaccount (voor meer functionaliteit met hogere verantwoordig):
Voor- en achternaam, adresgegevens (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en land), bedrijfsgegevens, datum/tijdstip verificatie en IP-adres

Betalingsgegevens (voor uitbetaling gegenereerde inkomsten):
Bankgegevens (rekeninghouder, BIC en rekeningnummer), datum/tijdstip toevoeging en IP-adres

InfoNu verwerkt enkel persoonsgegevens die door personen zelf aan InfoNu zijn verstrekt en houdt zich daarbij aan het vereiste van proportionaliteit. Hieronder worden begrepen de gegevens die worden verstrekt bij de inschrijving voor de nieuwsbrief, aanmaken van een account als infoteur en gegevens die - indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst - door infoteur worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van InfoNu met enkel het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt, zoals het versturen van de nieuwsbrief of het uitvoeren van andere overeenkomsten of functionaliteiten van de website.

Door het aanvinken van de 'akkoord' checkbox bij het privacyreglement en het verstrekken van de gegevens verleen je toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens voor de in dit reglement vermelde doeleinden.

InfoNu bewaart deze gegevens slechts voor de duur die met het doel van de verwerking ervan wordt gerechtvaardigd of zolang als hiervoor aangegeven. Dit is slechts anders indien het uitsluitend anonieme gegevens betreft die worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden en back-ups.

Uitschrijven, afmelden en verwijderen reacties

Als je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kun je je daarvoor uitschrijven via de nieuwsbrief. Je gegevens zullen vervolgens gewist worden. Wanneer je de gebruikersovereenkomst met InfoNu beŽindigt en de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst en er voor InfoNu verder ook geen wettelijke verplichting meer bestaat om de persoonsgegevens te bewaren, zullen deze verwijderd worden uit de administratie van InfoNu. Gepubliceerde reacties worden indien gewenst verwijderd, neem hiervoor contact met ons op.

Verstrekking gegevens aan andere bedrijven of instellingen

InfoNu zal, met uitzondering van door derden geplaatste cookies, nimmer gegevens aan derden verstrekken, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Diensten ter ondersteuning van InfoNu kunnen in beperkte mate en alleen indien noodzakelijk gegevens onder ogen krijgen, hierbij moet worden gedacht aan dienstverleningen als digitale post (Postbode.nu), hosting (True.nl), financiŽle administratie (Redovisningskonsulterna.se) en bankieren (Swedbank.se).

Internetsites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links op InfoNu zijn verbonden. Voor de verwerking van persoonsgegevens op dergelijke websites verwijzen wij je door naar de aldaar gehanteerde privacyreglementen.

Inzage en wijziging gegevens

Je hebt gedurende de door InfoNu in acht genomen bewaartermijn recht op inzage in jouw gegevens en wijziging of aanvulling van deze gegevens. Daarnaast heb je recht op informatie omtrent de doeleinden, het soort gegevens waar de verwerking van persoonsgegevens betrekking op heeft en de ontvangers daarvan.

Vragen om inzage en wijzigingen/aanvullingen in jouw gegevens of klachten over privacy kunnen schriftelijk worden gericht aan:
Interate AB o.v.v. InfoNu
Lindmštaregatan 51
21838 MalmŲ
Zweden


InfoNu zal op dergelijke vragen zo spoedig mogelijk reageren. Verzoeken om inzage, informatie of afschriften kunnen worden geweigerd indien dit noodzakelijk is in verband met de rechten en vrijheden van InfoNu of derden of indien niet te verifiŽren valt of sprake is van een door de juiste persoon ingediend verzoek. Weigeringen worden met redenen omkleed.

Wijzigingen disclaimer, cookie- en privacyverklaring

InfoNu behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer, cookie- en privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer, cookie- en privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Mocht je naar aanleiding van deze pagina vragen of klachten hebben, dan kun je contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.