Contact InfoNu Disclaimer, Cookie- en Privacyverklaring Notice & Takedown Copyright

Notice & Takedown

InfoNu is een website met artikelen die door derden zijn geschreven. Wij hebben daarom niet altijd controle over deze inhoud. Mocht je op deze website informatie, afbeeldingen of andere inhoud aantreffen die volgens jou onrechtmatig is, vragen we je vriendelijk dit aan ons te melden volgens onderstaande aanwijzingen. Wij zullen onrechtmatige content zo snel mogelijk van onze website verwijderen.

Melding maken

Tref je onrechtmatige content aan op deze website? Doe dan het volgende:

Stuur een e-mail naar met de volgende gegevens:

Jouw gegevens
 • Voornaam en achternaam
 • E-mailadres en telefoonnummer
 • Relatie tot de content (auteursrechthebbende, naam genoemd in artikel)
 • Informatie over de content
 • URL waar de onrechtmatige content geconstateerd is
 • Omschrijving van de content die onrechtmatig is
 • Bij voorkeur ontvangen we tevens een screenshot en de naam/alias van de auteur van het betreffende artikel

Onderbouwing
 • Onderbouwing waarom de content onrechtmatig is
 • Waarom spreek je ons aan en niet de auteur van het artikel?
 • Grond van de klacht (bijvoorbeeld: inbreuk op een intellectuele eigendomsrecht, aantasting eer en goede naam, schending privacy)
 • Indien je rechthebbende zegt te zijn van de content, ontvangen we ook daarvan graag bewijs

Eis
 • Wat verwacht je van ons? (bijvoorbeeld: verwijderen van de content, informatie over het artikel of een mogelijkheid om een weerwoord te kunnen geven)
 • Is er spoed bij? (alleen wanneer de content evident onrechtmatig is)

Wat je van ons mag verwachten

Wanneer de content evident onrechtmatig is, zullen wij deze uiterlijk binnen 48 uur na melding verwijderen. Alle andere klachten behandelen wij uiterlijk binnen 7 werkdagen. Indien de content wel evident onrechtmatig is, maar meer of iets anders geŽist is dan verwijdering van de content, zullen we hier binnen 7 werkdagen een reactie op geven. Naar content die niet evident onrechtmatig is, zullen wij binnen deze termijn onderzoek instellen en zo nodig in overleg treden met een adviseur. Als het onderzoek langer gaat duren, zullen we dat binnen de eerder genoemde termijn melden.

Privacy

Uiteraard zullen we de opgegeven persoonsgegevens alleen gebruiken voor de behandeling van de klacht.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18 november 2015.