InfoNu.nl > Aanmelden > Voorwaarden InfoNu
21 januari 2011 - Versie 1.4

Voorwaarden InfoNu


1. Definities


2. Toepasselijkheid


3. Communicatie


4. Totstandkoming Overeenkomst


5. Omschrijving van de Dienst


6. Gebruiksvoorwaarden van de Dienst


7. Onderhoud


8. Support


9. Vergoeding


10. Rechten van intellectuele eigendom


11. Aansprakelijkheid


12. Overmacht


13. Duur en beŽindiging


14. Wijzigingen AV


15. Slotbepalingen


Contactgegevens

Mochten er na het lezen van onze algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen zijn, neem gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Adres:
Interate AB o.v.v. InfoNu
Lindmštaregatan 51
21838 MalmŲ
Zweden